Аумақтық даму бағдарламасының жоспары мен көрсеткіштері

Аумақты дамыту бағдарламасы
(тілдерді дамыту)
Жүзеге асыру кезеңі – 2018-2020 ж.ж.
Мемлекеттік орган – Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
р/с
Атауы
Өлшем бірлігі
Аяқталу нысаны
Орындалу уақыты
Жауапты орындаушы
Жоспарланған шығындар (млн. теңге)
Қаржыландыру көзі
Бюджеттік бағдарламаның коды
2017 жыл /жоспар/
2017 жыл /факт/
2018 жыл /жоспар/
2019 жыл
/жоспар/
2020 жыл /жоспар/
сомасы
сомасы
сомасы
сомасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОР:
1
Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі
%
Әлеуметтiк зерттеу қорытындысы
Ақпан (жылдық)
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
93,7
93,8
93,9
94
94,1
*
**
2
Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі
%
Әлеуметтiк зерттеу қорытындысы
Ақпан (жылдық)
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
25,2
26,2
26,3
26,4
26,5
*
**
3
Үш (қазақ, орыс, ағылшын) тілді меңгерген тұрғындар үлесі
%
Әлеуметтiк зерттеу қорытындысы
Ақпан (жылдық)
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
17,9
18,2
18,3
18,4
18,5
*
**
ІС-ШАРАЛАР:
1
Ересек тұрғындарды мемлекеттік, ағылшын тілдерін оқыту курстарымен қамту
*
Курстарды аяқтағандар саны
2018-2020 жж.
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
ЖБ264002000
2
Мемлекеттік тілді қолдану саласын кеңейту және мәртебесін арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
*
Іс-шаралар
2018-2020 жж.
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
ЖБ264002000
3
Мемлекеттік, ағылшын тілдерін оқытуға және насихаттауға бағытталған теле, радиохабарлар, онлайн жобалар, баспа өнімдерін шығару
*
жобалар
2018-2020 жж.
Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы
ЖБ264002000