Мемлекет басшысының жолдауы бойынша бекітілген өңірлік іс-шаралар жоспары

Ақтөбе облыстық басқармалар мен департаменттердің, қала және аудан әкімдіктері бойынша Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» жолдауын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы
р/с
Шаралардың атауы
Наименование мероприятия
Орындалуы
Исполнение
Жетінші міндет: Адами капитал – жаңғыру негізі
Седьмая задача: Человеческий капитал – основа модернизации
40
Ересек тұрғындарға латын графикасындағы қазақ тілін үйрететін оқытушылар үшін біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру
Организация курсов повышения квалификации преподавателей центра по обучению взрослого населения латинской графике
2019 жылы орталықтын барлық оқытушылары жоспарға сай Ш.Шаяхмет атындағы «Тіл-Қазына» Ұлттық ғылыми-практикалық республикалық орталығының жаңа қазақ әліпбиінің емле ережесіне арналған 72 сағаттық біліктілік арттыру курстарында кәсіби шеберліктерін арттырады. Қазіргі танда арнайы кестеге сәйкес 4 оқытушы курстан өтті, 7-і жылдың сонына дейін өтіп болады.
Сонымен қатар осы жылдың маусым айында Ақтөбе қаласында 2 күндік біліктілікті арттыру семинары ұйымдастырылатын болады. Семнарға 60 адамды қамту жоспарланып отыр.
В 2019 году все преподаватели Центра на базе Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш.Шаяхметова пройдут плановые 72-часовые курсы по повышению квалификации по правилам орфографии нового казахского алфавита. В настоящее время по графику 4 преподавателя прошли курсы, а 7 из них пройдут до конца года.
А также в июне в городе Актобе пройдут 2-х дневный семинар (охват – 60 человек) по повышению квалификации.
41
Латын графикасына негізделген қазақ тілін оқыту үшін тегін курстар ұйымдастыру
Организация бесплатных курсов обучения казахскому языку на латинской графике
Тілдерді оқыту орталық арқылы 2019 жылғы 2-жартыжылдықта латыннегізді жаңа әліпбидің емле-ережелерін оқытумен 500-ден астам ересек тұлғаларды қамту жоспарланып отыр. Өз бетімен және қолайлы уақытта оқимын деушілерге til-aktobe.kz сайтының «Қашықтан оқыту» бөліміне латын графикасының сабақтары енгізілген. Ақтөбе қаласы мен 6 ауданда жаңа емле ережелерін түсіндіру мақсатында 43 презентациялық сағаттар өткізіліп, 766 адам қамтылды. Сонымен қатар ересек тұрғындарға жаңа әліпби емле ережелері бойынша әр аптаның сәрсенбі күні тілдерді оқыту орталығында «Латын әліпбиін бірге үйренейк!» танымдық сағаты өткізіледі.
Через Центра по обучению языкам во 2-м полугодии 2019 года планируется охватить более 500 взрослых обучением орфографическим правилам нового алфавита на латинской графике. Для тех, кто хочет обучаться самостоятельно и в удобное для себя время на сайте тil-aktobe.kz в разделе «Дистанционное обучение» размещены уроки изучения латинской графики.
В городе Актобе и 6 районах в целях ознакомление новых орфографических правил проведено 43 презентационных часов с охватом 766 человек. Кроме того, с целью изучения новых орфографических правил для взрослых каждую среду в Центре проводится познавательный час «Латын әліпбиін бірге үйренейк!».
42
Іс-шараларды телеарналардағы жаңалықтар мен аналитикалық бағдарламаларда, баспа беттері мен медиялық интеренет ресурстары арқылы ақпараттық сүйемелдеу
Информационное сопровождение мероприятий в новостных выпусках и аналитических программах телеканалов, печатных СМИ и на медийных интернет-ресурсах
Қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, қызметкерлер мен тұрғындардың ой пікірін баспа бетттерінде, мақалалары электронды БАҚ-та жарияланды.
Тіл оқытушыларына арналған «Тілдерді оқыту: ізденіс және әдістеме» ақпараттық-әдістемелік журналында «Рухани жаңғыру» айдарында мақалалар циклі жариялануда.
Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары бойынша 2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында электронды БАҚ беттерінде – 6, баспа беттерінде – 10 материал жарияланды.
Өткізілген шаралар міндетті түрде басқарманың, тілдерді оқыту орталығының ресми сайттарында, Facebook (Ақтөбе Тілдер Басқармасы), Instagram (aktobe_tilder) Вконтакте (Ақтөбе Басқарма) әлеуметтік желілерінде жарияланады.
Тұрғындарды латын қарпіне негізделген жаңа әліпбимен таныстыру және тарату мақсатында жазу мен оқу дағдыларын дамытатын «Жаңа әліпбиді бірге үйренейік» ( 12 бағдарлама) телесабағы 2019 жылдың 1 маусымынан бастап, аптасына бір рет эфирге шығарылады.
2019 жылдың маусым-тамыз айларында облыстық телеарнада «Латын әліпбиі: білім әлемдік, тәрбие ұлттық» ақпараттық-әлеуметтік ролигі ротацияланады.
Мақсаты: Қазақ әліпбиін латын қарпіне негіздеу мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
Әлеуметтік желілерде тақырыпқа байланысты ақпараттар #латынграфикасы хештегімен материалдар жарияланып, #AktobeLatyn ақпараттық парақшасы түрақты түрде өзектендіріліп отырады.
Опубликованы в печатных СМИ мнения общественных деятелей, представителей интеллигенции, служащих и населения области, в электронных СМИ размещены интервью.
Информационно-методическом журнале для учителей-языковедов «Тілдерді оқыту: ізденіс және әдістеме» в рубрике «Рухани жаңғыру» публикуется цикл статей.
В месяц январь-май 2019 года информационно-разъяснительные мероприятии в электронных СМИ – 6, материалы в печатных СМИ – 10.
А также все события были опубликованы в социальных сетях Facebook (Ақтөбе Тілдер Басқармасы), Instagram (aktobe_tilder) Вконтакте (Ақтөбе Басқарма), а также на сайтах управления и центра по обучению языкам.
В целях ознакомление населения и пропаганды нового казахского алфавита на основе латинской графики, развитие умений и навыков по чтению и правописанию один раз в неделю телепроект «Жаңа әліпбиді бірге үйренейік» (12 телепередач) будет выходит в эфир с 1 июня 2019 года.
С 1 июня (3 месяц) этого года будет выпускаться на «Рика-тв» информационный рекламный видеоролик на двух языках «Жаңа әліпби – жарқын болашақ». Цель: информационно-разъяснительная работа по переходу казахского алфавита на латинскую графику.
В социальных сетях действует и регулярно актуализируется хэштег «#латынграфикасы», информационная страница «AktobeLatyn».