Бюджеттің атқарылуы

2018 жылдың 9 айы бойынша
Ақтөбе облысы бойынша тілдерді дамыту басқармасының
бюджетінің орындалуы
2018 жылдың 9 айы бойынша басқарманың жеке қаржыландыру жоспары бойынша 100 пайызға орындалды, жоспар 93603,5 мың теңге кезінде кассалық орындалуы 93528,7 мың теңгені құрады.
Басқарма бойынша бюджеттің шығындарын игеру мынадай деректермен сипатталады:
(мың. теңге)
Атауы
2018 ж. 9 ай
Жоспар
Кассалық орындалу
Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 566,5
30 551,3
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқар да тілдерін дамыту
63 037,0
62 977,4
Барлығы
93 603,5
93 528,7
Басқарманың қызметкерлеріне жалақы төлеу бойынша шығыстарды қаржыландыру уақытылы және толық көлемде қамтамасыз етіледі.