БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 2640766 "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММбюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 2020 - 2022 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 264001000 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Төлебаева Г.Т.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі (Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексі) 32,33,50 баптар; Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығы) 17.18,19,21,22,23-1,26,31,33,35,36,37 тармақтары, Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428 Қаулысы) 9.10 тармақтары, Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерін бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 1002 бұйрығы). "Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы № 1128 Қаулысы)
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
264001015
мың теңге
0,0
39 468,0
48 262,0
42 862,0
42 862,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
0,0
39 468,0
48 262,0
42 862,0
42 862,0
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 264001015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
Біліктілікті арттыру курстарымен қамтылған мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің саны
адам
4
4
4
4
0
Басқармаға жүктелген функцияларды тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік қызметшілер саны
адам
10
10
10
10
0
Басқармаға жүктелген функцияларды тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ететін техникалық қызметкерлердің саны
адам
3
3
3
3
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
264001015
мың теңге
0,0
39 468,0
48 262,0
42 862,0
42 862,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
0,0
39 468,0
48 262,0
42 862,0
42 862,0
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2640766 "Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы" ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2020 - 2022 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 264002000 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Төлебаева Г.Т.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: ҚР Конституциясының 7, 93 бабтары, "Қазақстан Республикасының "Тіл туралы" Заңының 25 бабы, "Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы", Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысы /Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысының күшін жою туралы/, Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2017-2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары /ІІІ кезең/, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Облыс аумағында Қазақстандық біртектілік пен бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясатын жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі 2017жыл 93,8, 2018жыл 93,9, 2019жыл 94, 2020ж 94,1, 2021 жыл 94,2.Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі 2017 жыл 26,2, 2018 жыл 26,3, 2019 жыл 26,4, 2020 жыл 26,5, 2021 жыл 26,6.Үш (қазақ, орыс, ағылшын) тілді меңгерген тұрғындар үлесі 2017 жыл 18,2, 2018 жыл 18,3 , 2019 жыл 18,4, 2020 жыл 18,5, 2021 жыл 18,6.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
264002015
мың теңге
0,0
96 951,0
77 077,0
75 680,0
75 680,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
0,0
96 951,0
77 077,0
75 680,0
75 680,0
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 264002015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау мақсатында мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
Мемлекеттік тілді оқытуға, дамытуға, насихаттауға бағытталған БАҚ- ғы жобалар саны
қызмет
5
6
6
6
0
Мемлекеттік тілді оқыту курстарымен қамтылған ересектер саны
адам
1 540
1 550
1 550
1 550
0
Кәсіби біліктілік арттыру курстарымен қамтылған мемлекеттік тіл оқытушыларының саны
адам
3
4
4
4
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2018
2019
2020
2021
2022
264002015
мың теңге
0,0
96 951,0
77 077,0
75 680,0
75 680,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
0,0
96 951,0
77 077,0
75 680,0
75 680,0